Меню

Типы глаголов по финскому языкуУрок 2

Отрицательная форма глагола

Инфинитив и типы глаголов

— Anteeksi, puhutteko Te venäjää?
— En puhu, valitettavasti.
— Voitteko sanoa, kuka puhuu venäjää?
— Hetkinen. Tuo rouva puhuu vähän venäjää.

Uusia sanoja

KIELTEINEN VERBI

Отрицательная форма глагола

olla
olen → ole-
en ole
et ole
ei ole
emme ole
ette ole
eivät ole

asua
asun → asu-
en asu
et asu
ei asu
emme asu
ette asu
eivät asu

puhua
puhun → puhu-
en puhu
et puhu
ei puhu
emme puhu
ette puhu
eivät puhu

kysyä
kysyn → kysy-
en kysy
et kysy
ei kysy
emme kysy
ette kysy
eivät kysy

Отрицательная форма глагола образуется из отрицания ei, которое изменяется по лицам, и основы спрягаемого глагола. Основу глагола получим, отбросив окончание 1 лица.

KIELTEINEN KYSYMYS

Отрицательный вопрос

en minä ole
et sinä ole
ei hän ole
emme me ole
ette te ole
eivät he ole

en puhu
et puhu
ei hän puhu
emme puhu
ette puhu
eivät he puhu

В отрицательном вопросе вопросительная частица присоединяется к отрицательному глаголу. Подлежащее стоит между отрицательным и основным глаголом.

— Hei, oletko sinä suomalainen?
— Ei, en ole. Minä olen ruotsalainen.
— Ai, mutta sinä puhut suomea.
— Puhun vähän, mutta aika huonosti 1 . Oletko sinä suomalainen?
— Ei, en ole. Minä olen venäläinen.
— Puhutko sinä ruotsia?
— En puhu.
— Asutko sinä Suomessa?
— Ei, en asu. Minä asun Virossa. Opiskeletko sinä suomea?
— Ei, en opiskele. Entä sinä?
— Joo, minä opiskelen suomea Helsingissä.

— Hei, kuka sinä olet?
— Anteeksi?
— Ai, etkö sinä puhu suomea?
— Puhun, mutta aika huonosti. Voitko puhua hitaasti 1 ?
— Voitko sanoa, missä Senaatintori on? Vai etkö sinä asu täällä?
— Ei, en asu.
— Anteeksi.
— Ei se mitään.

SELITYS

1. Из прилагательного можно образовать наречие с помощью суффикса -sti:

millainen? — huono ’плохой’, hidas ’медлительный’; miten?/kuinka? — huonosti ’плохо’, hitaasti ’медленно’.

INFINITIIVI JA VERBITYYPIT

Инфинитив и типы глаголов

Глаголы в финском языке делятся на пять типов спряжения. Тип глагола можно определять, напр., по окончанию инфинитива. Некоторые глаголы имеют только одну основу (гласную), однако большинство глаголов имеет две основы (гласную и согласную).

Tyyppi 1 а/ä

asua, puhua, seisoa, laulaa, istua, kysyä, etsiä

Основа инфинитива и основа презенса (настоящего времени) одинаковые. Основу получим, отбросив окончание инфинитива a/ä.

В 3 лице ед. числа личным окончанием является такой же гласный, как конечный гласный основы (т. е. конечный гласный основы удлиняется).

Tyyppi 2 dа/dä

juoda, saada, voida, tuoda, syö, käy, vie

Основа инфинитива и основа презенса одинаковые. Основу получим, отбросив окончание da/dä. В 3 лице ед. числа нет личного окончания.

Tyyppi 3 la/lä, na/nä, ra/rä, (s)ta/(s)tä

olla, opiskella, tulla, luulla, panna, men, surra, nousta, pes

Основу инфинитива получим, отбросив окончание la/lä, na/nä, ra/rä, (s)ta/(s)tä. Основу презенса получим, прибавив к основе инфинитива e. Личное окончание 3 лица ед. числа e.

Tyyppi 4 tа/tä

osata, haluta, siivota, herä

Основу инфинитива получим, отбросив окончание ta/tä, а основу презенса получим, прибавив к основе инфинитива a/ä. В 3 лице ед. числа нет личного окончания, если основа инфинитива оканчивается на a/ä. В других глаголах этого типа окончание 3 лица ед. числа a/ä (cp.: hän osaa — hän siivoaa).

Tyyppi 5 i/i

sijaita, valita, häiri

Основу инфинитива получим, отбросив окончание инфинитива ta/tä. Основу презенса получим, прибавив к основе инфинитива tse. Окончание 3 лица ед. числа e.

Глаголы 4 и 5 типа кроме гласной основы имеют также и согласную основу, оканчивающуюся на -t. Она выступает, напр., в отрицательном имперфекте (см. урок 14), в императиве мн. числа (см. урок 17) и в некоторых других формах.

— Anteeksi, mutta etkö sinä ole Tiina Rantanen.
— Olen.
— Minä olen Galina Surikova. Etkö muista.
— Nyt muistan. Hauska nähdä.
— Niin on.

— Anteeksi, voitteko sanoa, missä posti on?
— Menette vain suoraan eteenpäin. Se on tuolla oikealla.
— Kiitos.

— Anteeksi, saanko istua. Onko tämä paikka vapaa?
— Olkaa hyvä. On se vapaa.
— Kiitos.

— Kuka on tuo poika, joka laulaa?
— Hän on Pekka, Pekka Nieminen.
— Hän laulaa hyvin.
— Niin. Hän opiskelee Sibelius-akatemiassa.

Uusia sanoja

LUKUTEKSTI 1

Tiina nousee aikaisin. Kello on kuusi. Tiina voimistelee, käy suihkussa, syö ja juo. Tiina on opiskelija. Hän opiskelee yliopistossa venäjää ja englantia. Hän käy kurssilla joka päivä ja istuu usein kirjastossa tai tietokoneluokassa.

Sunnuntaina Tiina ei nouse aikaisin eikä 1 opiskele. Sunnuntaina hän menee ulos. Hän kävelee metsässä.

Tiina ei vielä puhu hyvin venäjää, mutta hän puhuu oikein hyvin englantia ja ruotsia. Hän puhuu myös vähän ranskaa ja saksaa, mutta huonosti.

Uusia sanoja

SELITYKSIÄ

1. eikä = ja ei

Союз ja не может стоять перед отрицательной формой глагола, вместо него к глаголу присоединяется частица : enkä, etkä, eikä, emmekä, ettekä, eivätkä.

En puhu saksaa en ranskaa. ’Я не говорю ни по-немецки, ни по- французски.’

LUKUTEKSTI 2

Minä olen Petri. Asun Helsingissä Karjalankadulla. Se ei ole ihan keskustassa, asunto on pieni yksiö: huone, keittiö ja kylpyhuone. Minä opiskelen yliopistossa matematiikkaa. Minä puhun englantia ja huonosti ruotsia. Olen myös työssä pienessä tietokonefirmassa.

Читайте также:  Женский род глагол прошедшее время суффикс

Nousen aamulla tavallisesti kello seitsemän. Käyn suihkussa. Syön, juon ja pesen astiat. Kello yhdeksän olen jo kurssilla. Istun kurssilla kolme tuntia. Sitten opiskelen kirjastossa. Illalla käyn kuntosalilla, ennen kuin menen kotiin.

Torstaina ja perjantaina en ole kurssilla, vaan työssä. Olen työssä, että saan vähän lisärahaa. Opintotuki ei ole kovin suuri.

Uusia sanoja

Vastakohtia / Антонимы

DIALOGEJA

— Anteeksi, saanko häiritä?
— Joo. Ole hyvä.
— Osaatko sanoa, onko tämä kone rikki?
— Ai, eikö se toimi?
— Ei, tai ehkä minä teen jotain väärin.
— No, jos minä katson. Kyllä tämä varmaan on rikki. Tuolla on toinen tietokone. Se toimii varmasti.
— Kiitos.

— Anteeksi, missä täällä on mikroluokka 1 ?
— Tuolla, toinen ovi oikealla.
— Onkohan siellä myös printteri 2 ?
— Joo, on.
— Kiitos.

Uusia sanoja

SELITYKSIÄ

 1. Слово mikro употребляется в значении ’микрокомпьютер’ и ’микроволновая печь’.
 2. Слово printteri ’принтер’ употребляется в разговорной речи, официальное название прибора tulostin или kirjoitin.

HARJOITUKSIA

1. Составьте вопросы к тексту, задайте их своему собеседнику.

2. Добавьте к глаголам окончания. Составьте подобные диалоги.

— Ole sinä suomalainen?
— E ole. Ole venäläinen.
— Puhu sinä suomea?
— Puhu vähän. Opiskele suomea.
— Missä sinä opiskele suomea?
— Opiskele suomea Petroskoissa.

3. Ответьте на вопросы (утвердительно или отрицательно).

Oletteko Те opiskelija? Asutteko Moskovassa? Asutteko suuressa talossa? Oletteko Te uusi täällä? Opiskeletteko suomea? Missä me nyt olemme? Kuka täällä puhuu suomea? Puhuuko hän suomea hyvin?

4. Ответьте отрицательно.

Asutko Helsingissä? Puhutko venäjää? Opiskeletko musiikkia? Lautatko usein? Oletko ahkera opiskelija? Istutko usein kirjastossa? Puhutko paljon? Nousetko aikaisin? Syötkö myöhään? Käytkö kurssilla joka päivä? Voimisteletko aamulla? Käveletkö usein metsässä?

5. Поставьте глагол в форму презенса индикатива.

Ari ja Mark (asua) Pietarissa. He (opiskella) yliopistossa. Ari (opiskella) ahkerasti venäjää. Hän (puhua) hyvin englantia ja ruotsia. Mark (ei, puhua) suomea eikä englantia. Hän (laulaa) hyvin. Ari ja Mark (istua) joka päivä kirjastossa. He (syödä) usein yliopistolla. Sunnuntaina he (nousta) myöhään. He (ei, voimistella) sunnuntaina. He (syödä, juoda ja mennä) ulos. Sunnuntaina he (ei, käydä) kirjastossa.

6. Сделайте по образцу. Употребите слова с противоположным значением.

Malli: Oletko väsynyt? — Ei, en ole. Olen pirteä.

Näetkö hyvin? Syötkö paljon? Käytkö kirjastossa usein? Puhutko suomea hyvin? Menetkö sisään? Nousetko aikaisin? Asutko kaukana?

Источник

Типы глаголов в финском языке

В любом языке для описания действий нужны глаголы. Глаголы — слова, отвечающие на вопрос ”что делать?”, ”что сделать?”. Например, pestä — стирать, syödä — есть, uida — плавать.

PESTÄ — СТИРАТЬ: SYÖDÄ — ЕСТЬ: UIDA — ПЛАВАТЬ:

Глагол olla — быть

Одним из важнейший глаголов в финском языке является глагол olla, который переводится как «есть, быть, существовать, являться». Глагол olla в финском языке содержится в составе многих словосочетаний. Именно с него в финском языке, как правило, начинается обучение. И не зря! С помощью глагола olla можно представиться, рассказать о семейном положении и социальном статусе.

Фразы для самопрезентации

 • Minä olen Alex. — Меня зовут Алекс.
 • Minä olen 36 vuotta vanha. — Мне 36 лет.
 • Minä olen venäläinen. — Я русский.
 • Minä olen töissä. — Я работаю.
 • Minä olen eläkkeellä. — Я на пенсии.
 • Minä olen opiskelija. — Я студент.
 • Minä olen insinööri. — Я инженер.

Спряжения глагола olla в настоящем времени

Глагол olla относится к третьему типу глаголов, но некоторые его формы не совпадают с правилам. Поэтому глагол olla изучают отдельно.

Спряжение глагола olla
minä olen я есть
sinä olet ты есть
hän/se on он/она/оно есть
me olemme мы есть
Te/te olette Вы/ вы есть
he/ne ovat они есть

Типы глаголов в финском языке

В финском языке 6 типов глагола. Типы отличаются окончанием, на которое заканчивается глагол. Глаголы делят на тип по правилам спряжения этих глаголов. Давайте сравним спряжения всех типов глагола в настоящем времени?

minä — я, /n/ — личное окончание глагола
тип глагола инфинитив глагола форма 1 лица (я)
1 ostaa — покупать minä ostan — я покупаю
2 syödä — есть minä syön — я ем
3 mennä — идти minä menen — я иду
4 haluta — хотеть minä haluan — я хочу
5 tarvita — нуждаться minä tarvitsen — я нуждаюсь
6 nuoreta — молодеть minä nuorenen — я молодею

Глаголы 1 типа

Глаголы первого типа заканчиваются на две гласных, последняя всегда будет A или Ä.

Список финских глаголов 1 типа
puhua говорить
asua жить
lukea читать
kirjoittaa писать
kääntää переводить
antaa давать
ottaa брать
hakea забирать
matkustaa путешествовать
sanoa сказать
kertoa рассказывать
laittaa ставить, класть, готовить
pitää нравиться
jättää оставлять
löytää находить
käyttää использовать
tietää знать
ymmärtää понимать
lähteä отправляться
ajaa водить, ехать
maksaa платить, стоить
katsoa смотреть
nauraa смеяться
ostaa покупать
soittaa звонить, играть на муз.ин.
hiihtää кататься на лыжах
istua сидеть
seisoa стоять
rakastaa любить
kasvaa расти
saunoa ходить в сауну
kysyä спрашивать
pyytää просить
sopia подходить
auttaa помогать

Глаголы 2 типа

Глаголы второго типа заканчиваются на DA/DÄ.

Список финских глаголов 2 типа
syödä есть
juoda пить
tehdä делать
nähdä видеть
saada получать
myydä продавать
voida мочь
soida звенеть
uida плавать
tuoda приносить
viedä уносить
jäädä оставаться
käydä посещать
imuroida пылесосить
remontoida ремонтировать
kommentoida комментировать

Глаголы 3 типа

Глаголы третьего типа имеют разное окончание: RA/RÄ, NA/NÄ, (s)TA/(s)TÄ, LA/LÄ

Читайте также:  Глаголы которые не имеют повелительного наклонения

Запомнить их можно фразой: РАНА вСТАЛА 🙂

*мы намеренно сделали ошибку в слове «рано»

Список финских глаголов 3 типа
opiskella учиться
kävellä гулять
mennä идти
panna класть, ставить
pestä стирать, мыть
nousta вставать
purra кусать
juosta бегать
ajatella думать
luulla считать
tulla приходить
kuunnella слушать
kuulla слышать
esitellä представлять
suunnitella планировать
suositella рекомендовать
kokeilla пробовать
hymyillä улыбаться
ommella шить
riidellä спорить
pyöräillä ехать на велосипеде
luistella кататься на лыжах
harjoitella тренироваться

Глаголы 4 типа

Глаголы четвертого типа имеют окончание: TA/TÄ, перед окончание будет стоять гласная (кроме i, e). Глаголы четвертого типа содержат как правило 3 слога.

Список финских глаголов 4 типа
lainata занимать, давать в долг
korjata чинить
tilata заказывать
tiskata мыть посуду
herätä просыпаться
haluta хотеть
siivota убираться
grillata готовить на грилле
pudota падать
osata уметь
maata лежать
levätä отдыхать
luvata обещать, разрешать
tavata встречать
vastata отвечать
pelätä бояться
pelata играть
haluta хотеть
siivota убираться

Глаголы 5 типа

Глаголы пятого типа имеют окончание: (i)TA/ (i)TÄ

Список глаголов 5 типа
merkita помечать
harkita обдумывать
tarvita нуждаться
ansaita зарабатывать
häiritä беспокоить
valita выбирать

Глаголы 6 типа

Глаголы шестого типа имеют окончание (e)TA/(e)TÄ

Список финских глаголов 6 типа
nuoreta молодеть
kylmetä становиться холодным
kuumeta становиться жарким
vanheta стареть
tyhjetä пустеть
tarjeta оставаться тёплым
paeta убегать
vaieta молчать

Глагольное управление в финском языке

Глаголы правят миром? Чем-чем, а словами, которые идут после них, они точно управляют!

Что же такое управление глаголов в финском языке? Правила финского языка гласят, что глагол отвечает на вопрос, то есть после глагола существительное будет стоять с определенным падежным окончанием. Например, финский глагол нравиться — pitää отвечает на вопрос mistä? После этого глагола к существительным и прилагательным нужно подставить окончание STA или STÄ.

Minä pidän minun kissaSTA. — Мне нравится моя кошка.

Minä pidän piimäSTÄ. — Мне нравится кефир.

В финском выделяют глаголы, после которых употребляется только падеж Partitiivi.

Список партитивных глаголов в финском языке

 • rakastaa — любить
 • odottaa — ждать
 • etsiä — искать
 • juhlia — праздновать
 • opiskella — учить
 • auttaa — помогать
 • soittaa — играть (муз.инстр.)
 • ymmärtää — понимать
 • katsoa — смотреть
 • häiritä — беспокоить
 • käyttää — использовать

В процессе изучения финского языка вместе с глаголом нужно учить его управление, то есть знать, на какой вопрос отвечает глагол, какая форма слова будет у слова, идущего за этим глаголом.

Наши преимущества

Крупнейший центр финского языка в стране. Образовательная лицензия.

Все уровни – от начинающего до продвинутого

Офис в центре города

Возможность учиться у носителя языка

Постановка произношения

Финский для пенсионеров

Интенсивы и супер интенсивы

Приемлемые цены

Отзывы о языковом центре ЛингваКонтакт

Мне все очень понравилось! Инесса — превосходный преподаватель и очень приятный в общении человек. Занятия проходили весело, непринужденно и в то же время эффективно. Три часа пролетали незаметно.

Отличный языковой центр, приятно заниматься, даже бесплатная часть материалов даёт многое. Рекомендую! Kiitoksia!

Пришла в языковую школу «ЛингваКонтакт» прошлым летом буквально на три месяца интенсивного курса финского языка для начинающих. Выбирала школу из соотношения цена-качество, а также расположения.

Внимание, сейчас будет признание в любви! :,D Спасибо LinguaContact за помощь в исполнении моей большой мечты — изучении финского языка! Изучаю его с нуля, и благодаря терпению и профессионализму преподавателей это происходит безболезненно и с огромным удовольствием!

Добрый День! Некоторое время назад я решил для себя, что хочу изучить финский язык. Язык, на котором говорят наши соседи из прекрасной Suomi.

Очень хороший языковой центр! Преподаватели все доходчиво обьясняют и если возникают трудности-всегда помогут. Я занимаюсь в Лингве полгода и за это время добилась больших успехов в изучении финского языка

Отличная команда! Доброжелательные и увлечённые своим делом преподаватели. Советую обучаться именно здесь 😉🎓🇫🇮

Добрый день. Хочу выразить огромную признательность учителям лингва-контакт (особенно Людмиле) за высокий профессионализм, проявленное терпение и особую любовь к преподаваемому языку, стремящиеся привить это качество и студентам тоже. С финским яз. впервые познакомился ещё в школьные годы…

Искала курсы финского языка. Выбор пал на ЛингваКонтакт т.к. для меня это оказались единственные курсы с удобным временем начала занятий по будням — в 19:00. Удобное расположение учебной площадке — в центре города.

Занимаюсь финским онлайн почти год, с декабря 2014. Могу разделить лишь превосходные впечатления о нашем обучении — идеальные преподаватели существуют! Это Александра Крючкова, которая не просто замечательный специалист, но и обаятельный преподаватель, который может найти ключ к любому слушателю.

Посещаю вебинары финского языка в ЛингваКонтакте. Мне нравятся: профессионализм преподавателя — Александры Крючковой, хорошее наполнение урока, задания, которые можно выполнять на уроке, домашнее задание, которое проверяется и дается обратная связь.

Кто знает, тот поймёт: Средний уровень почти на максимум (15 из 16 баллов) с нуля за 2 года! Спасибо Лингваконтакту и лично Светлане Барковой.

Добрый день всем! В школе «Лигва-лонга» обучаюсь полтора месяца, но уже оценила качество работы как администрации, так и педагогического состава. Руководство школы предложило посетить пробное занятие и лишь после этого принять решение о присоединении к уже занимающейся группе.

Александра всегда готовит что-то интересное на занятие. Рассказывает нам о праздниках и обычаях, приносит финские угощения, делает тематические поделки. Помимо этого, она очень грамотный педагог. С которым всегда комфортно обучаться.

Наташа — самый терпеливый преподаватель. Занимаюсь у неё в пенсионной группе. Она может 5 раз объяснить одно и тоже и искренне улыбаться нам. Может и 10, если потребуется. Её это нисколько не раздражает и за это мы её любим. С ней очень приятно учиться и общаться.

Читайте также:  Как обозначают окончание в формах глаголов

Занимаюсь у Инессы с нуля. Сейчас на уровне А2. Инесса – прекрасный преподаватель, который всё объясняет доступно и интересно. На занятии всегда дружественная и приятная атмосфера, много шуток. Планирую дойти до уровня В2 и именно с этим преподавателем!

Кто знает, тот поймёт: Средний уровень почти на максимум (15 из 16 баллов) с нуля за 2 года! Спасибо Лингваконтакту и лично Светлане Барковой.

Добрый день всем! В школе «Лигва-лонга» обучаюсь полтора месяца, но уже оценила качество работы как администрации, так и педагогического состава. Руководство школы предложило посетить пробное занятие и лишь после этого принять решение о присоединении к уже занимающейся группе. Руководитель Юлия подробно рассказала о программе обучения, времени занятия и самой группе. В классе меня встретила Александра, которая обладает редким качеством для преподавателя — неравнодушием.

Пришла в языковую школу «ЛингваКонтакт» прошлым летом буквально на три месяца интенсивного курса финского языка для начинающих. Выбирала школу из соотношения цена-качество, а также расположения. Добраться до курсов можно с любой точки города — школа расположена в самом центре, на Сенной. Совершенно не ожидала такой отдачи и полного погружения в культуру Финляндии со стороны преподавателей! Обучение захватило с первых же дней, в результате я осталась еще на год, и теперь мой уровень А2. Радует, что все учителя на этих курсах занимаются в первую очередь любимым делом:) Особую благодарность хочется выразить преподавателям финского языка — Инессе и Александре, такой дружеский и теплый коллектив еще надо поискать!

Всем доброго времени суток!
Для меня знакомство с этой школой началось совершенно случайно. Я попала на концерт любимой финской группы Poets of the Fall. После концерта я загорелась желанием начать учить именно финский!

Нужна консультация?

информация о компании

Основная идея языковой школы «ЛингваКонтакт»: обучение финскому языку с реальным результатом при разнообразии обучающих форматов и погружении в самобытную культуру Финляндии.

Мы в соц.сетях

Контактная информация

 • 8 (812) 956 87 48 для Санкт-Петербурга
 • 8 (800) 775-36-24 (для регионов) для регионов России (звонок бесплатный)
 • info@linguacontact.ru Пн-Пт с 11:00 до 19:15 (обед с 14:00 до 15:00). Вс-Сб: выходной г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 4.

Услуги

Информация

© ЛингваКонтакт 2020. Все права защищены.

Быстрый заказ

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у Вас есть какие-либо вопросы.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у Вас есть какие-либо вопросы.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у Вас есть какие-либо вопросы.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у Вас есть какие-либо вопросы.

Соглашение об обработке персональных данных
В целях соблюдения 152-ФЗ
«о защите персональных данных»

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте название_сайта (далее – Сайт), путем заполнения полей форм обратной связи Пользователь:

 • подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
 • подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях форм обратной связи, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
 • дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
 • выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года рождения; места пребывания (город, область); номеров телефонов; адресов электронной почты (E-mail).

Пользователь, предоставляет название_сайта право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес контактной электронной почты указанной на сайте название_сайта.

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами. Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Ссылка на действующую редакцию всегда находится на страницах сайта: название_сайта.ru

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения подлежит применению право Российской Федерации.»

Источник